PRIVACYVERKLARING HAARLEMHOPPER

 

De AVG Privacywet
De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle ondernemers en dus ook voor HaarlemHopper. Wij respecteren dan ook uw privacy!
Hier vind je de privacy verklaring van HaarlemHopper, waarin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door HaarlemHopper.
 
Inleiding:
In deze privacy verklaring leggen wij alles uit over de manier waarop HaarlemHopper met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Hoe wij deze verzamelen en met welke doelen HaarlemHopper jouw gegevens worden opgeslagen.
Daarnaast vind je in de privacy verklaring ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

01. HaarlemHopper
HaarlemHopper is een tour – verhuurbedrijf, dat zicht richt op het geven van rondleidingen en het verhuren van een elektrische TukTuk –Limo inclusief bestuurder/gids.
Wij richten ons op bedrijven en particulieren op het gebied van rondleidingen, promotie, reclame, evenementen, bedrijfsuitjes en bruiloften.
HaarlemHopper is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74049496.
Wij zijn gevestigd te Haarlem.
Via email zijn wij bereikbaar op: info@haarlemhopper.com of via onze website www.haarlemhopper.com
 
02. Doel gegevens
HaarlemHopper verzameld een aantal persoonlijke gegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De doelen worden hieronder toegelicht.
 Contact opnemen - relatiebeheer

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met HaarlemHopper via de website. In dit formulier wordt er echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst te kunnen bieden.
 Versturen van een nieuwsbrief

HaarlemHopper stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel gericht en bevatten onze laatste speciale events of nieuws.
Jouw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde contactformulier op onze website of via een door jou verstuurde e-mail.

03. Doeleinden van gebruik

De persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam;
- Bedrijfsnaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- e-mailadres;

Uw gegevens worden door ons gebruikt voor:
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties, offertes en diensten;
- het doen van relatiebeheer
- het versturen van een nieuwsbrief
- met u contact te kunnen leggen via telefoon en/of e-mail

Social Media
A. U kunt ervoor kiezen om met contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.
B. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

04. Ontvangers
De gegevens die HaarlemHopper ontvangt en verwerkt worden beheerd door Maakum.
De e-mail van HaarlemHopper wordt gehost door Maakum.
Als jij contact opneemt via het formulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de server van Maakum.
 
05. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HaarlemHopper, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Op het moment dat jij contact opneemt met HaarlemHopper via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld jouw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Indien u heeft aangegeven gebruik te maken van onze nieuwsbrieven hanteren wij een bewaartermijn, welke actief zal blijven tot dat u een verzoek doet tot verwijdering van uw gegevens.
Indien nodig zal HaarlemHopper ook persoonsgegevens verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor belastingen.

06. Rechten
- Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij HaarlemHopper vastgelegd zijn en bewaard worden.
Dit doe je door een e-mail te sturen naar HaarlemHopper. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

- Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door HaarlemHopper.
- Recht op overdracht

Mocht jij gegevens nodig hebben die bij HaarlemHopper opgeslagen liggen, dan verstrekt HaarlemHopper alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomsten, transacties, offertes en diensten met jou.
- Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij HaarlemHopper vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

- Recht op stop gegevensgebruik
Wil je niet dat HaarlemHopper jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Heb je een klacht of wil je gebruik maken van het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren of te laten verwijderen, dan kun je contact opnemen met info@haarlemhopper.com o.v.v. “privacy rechten”


07. Beveiliging
HaarlemHopper neemt jouw gegevens serieus en gaat hier met de grootste zorg mee om.
Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@haarlemhopper.com o.v.v. “ misbruik privacy rechten”

08. Autoriteit persoonsgegevens
Haarlemhopper wil je graag verder helpen als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Op grond van de privacy wetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.